KPSS-A sonrası en fazla alım yapan meslekler Kurs Programları » KPSS-A Kursları

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

 • Maliye Bakanlığı'nda mevcut dört vergi denetim birimi olan "vergi denetmenleri", "maliye müfettişleri", hesap uzmanları" ve "gelirler kontrolörleri" Vergi Müfettişi ünvanıyla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirilmiştir.
 • Vergi Denetim Kurulu'nun merkezi Ankara'dadır.
 • Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar.
 • Bir aday Müfettiş Yardımcılığı sınavına en fazla 3 kez katılabilir.

Sınav Koşulları

 • Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak
 • İİBF, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerinin birisinden mezun olmak veya Fen- Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik, Fen Bilimleri ve Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olmak
 • Yazılı sınav tarihi itibariyle mezun olmak
 • KPSS'de herhangi bir puan türünden en az 80 ve üstü almak
 • YDS'den yeterli puan almak

Sınav Şekli

KPSS sonrası yazılı sınav ÖSYM tarafından yapılır. Adaylara kendi branşlarına yönelik (İİBF- Hukuk, Mühendislik) sorular hazırlanır. Örneğin İİBF mezunlarının sorumlu oldukları alanlar:

İktisat

Hukuk

Maliye

Muhasebe

 • Mikro ve Makro İktisat
 • İktisadi Düşünceler Tarihi
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Uluslararası İktisat ve  İktisadi Kuruluşlar
 • Türkiye Ekonomisi
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
 • Ceza Hukuku ve Ceza  Muhakemeleri Usülünün Genel Esasları
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Deniz - Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)
 • Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
 • Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi
 • Kamu Maliyesi
 • Genel Muhasebe
 • Şirketler Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Yazılı sınav sonuçları en yüksekten en düşüğe göre sıralanır. Alım yapılacak adayların yüzde 55'i İİBF, yüzde 20'si Hukuk, yüzde 25'i Mühendislik kökenli olacaktır.
 • Alım yapılacak sayısının 2 katı kadar aday yazılı sınav sonucuna göre sınava çağırılır.
 • Yazılı ve sözlü sınavlarda adaylara yabancı dilden soru gelmemektedir.
 • Sınavı kazanan müfettiş yardımcılarının eğitimi Ankara'da yapılır. Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlilik sınavında başarı gösterenler Vergi Müfettişi olarak atanırlar.

GELiR UZMAN YARDIMCILIĞI

 • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcıları, kariyer meslek içerisinde ilerleyerek Gelir Uzmanı kadrolarına atanabilmektedirler.
 • Gelir Uzman Yardımcılığı'na yılda 1500-3000 kişi alınmaktadır.

Sınav Koşulları

 • Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak
 • İBBF, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerinin birisinden mezun olmak
 • Yazılı sınav tarihi itibariyle mezun olmuş olmak
 • KPSS P35 ve P49 puan türünden en az 70 ve üstü almak

Sınav Şekli

KPSS sonrası sınav test olarak yapılır. Adayların sorumlu oldukları konu başlıkları:

 • Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
İktisat Hukuk Maliye Muhasebe
 • Mikro ve Makro İktisat
 • İktisadi Düşünceler Tarihi
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar
 • Türkiye Ekonomisi
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
 • Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usülünün Genel Esasları
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)
 • Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
 • Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi
 • Kamu Maliyesi
 • Genel Muhasebe
 • Şirketler Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Yazılı sınavda 70 ve üstü alan adaylardan en yüksekten en düşüğe sıralama yapılarak, alım sayısının 2 katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.
 • Sözlü sınavdan da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 • Aday birden fazla tercihte bulunamaz en fazla bir ili tercih edebilir. Atanılan ilde ise özür halleri hariç en az 5 yıl çalışma zorunluluğu vardır.
 • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına giriş sınırlaması yoktur.
 • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında yabancı dil şartı yoktur.

Önemli Bilgiler

 • Yazılı sınavda 70 ve üstü alan adaylardan en yüksekten en düşüğe sıralama yapılarak, alımsayısının 2 katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.
 • Sözlü sınavdan da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 • Aday birden fazla tercihte bulunamaz en fazla bir ili tercih edebilir. Atanılan ilde ise özür hallerihariç en az 5 yıl çalışma zorunluluğu vardır.
 • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına giriş sınırlaması yoktur.
 • Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında yabancı dil şartı yoktur.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI

Merkez Bankası Uzman Yardımcıları, TCHB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde banka hizmetlerinin gerektirdiği konularda sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma, geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmakla sorumludurlar.

Sınav Koşulları

 • Adayların 30 yaşını doldurmamış ve bu sınava birden fazla katılmamış olması gerekir.
 • İİBF, İşletme Mühendisliği, Bankacılık, İstatistik , Matematik ve Matematik Mühendisliği lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
 • KPSS P1'den 85 ve üstü puan almak
 • Yabancı dil özel koşuldur. Yabancı dil sınavından (YDS) en az 70 puan almak

Sınav Şekli

 • Adaylar bölümlerine göre 3 ayrı grupta klasik yöntemle sınava tabi tutulur.
 • Klasik sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan aday başarılı sayılır. Klasik sınav konuları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Grup

Fakülte

Sınav Konuları

Konu Ağırlıkları (%)

1. Grup

 • İktisat
 • Ekonometri
 • Çalışma Ekonomisi
 • İktisat
 • Ekonometri
 • Para-Banka
 • Merkez Bankacılığı
 • 40
 • 20
 • 20
 • 20

2. Grup

 • İşletme
 • İşletme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Bankacılık
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Sigortacılık
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • İşletme
 • Finans
 • Para-Banka
 • Muhasebe
 • Kamu Maliyesi
 • Merkez Bankacılığı
 • 20
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 20

3. Grup

 • İstatistik
 • Matematik
 • Matematik Mühendisliği
 • İstatistik
 • Matematik
 • Merkez Bankacılığı
 • 40
 • 40
 • 20
 • Klasik sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Başarılı olan adaylar atanır.

Daha fazla meslek grubu ile ilgili bilgiler için KILAVUZLAR bölümünden öğrencilerimize özel hazırladığımız KPSS-A Kılavuzunu inceleyiniz.