KPSS-B Grubu Kadrolar Kurs Programları » KPSS Memurluk Kursları

KPSS - B GRUBU KADROLAR
KPSS - A kadroları dışındaki her kadro KPSS - B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS - B kadrosudur. Bu çerçe­vede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner, hizmetli memur vb. tüm kadrolar KPSS - B kadrolardır.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans ile ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu yayınlanmaktadır. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet ara­cılığıyla yapacaklardır. Adaylar tercih­lerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B grubu kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleş­tirilecektir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikle­ri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve ku­ruluşlarınca ataması yapılmayacaktır.

Yerleştirme İşlemleri İle ilgili kurallar tercih kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınmaktadır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınmakta­dır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla elektronik ortamda bildi­rilmektedir.

Anahtar Kelimeler kpss-b   kpss-b grubu kadrolar   kpss-b tercih