Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Diyanet İşleri Başkanlığımız; ‘’din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı’’ Kadrolarına Atama Yapmak Üzere Yarışma Sınavı Yapılacaktır.

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan  ‘’Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı’’ kadrolarına atama yapmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.

 

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER

 

 

BULUNDUĞU YER

UNVAN

SINIFI

PUAN TÜRÜ

KADRO DERECESİ

ADEDİ

Merkez Teşkilatı

Din İşleri

Yüksek Kurulu

Uzman

Yardımcısı

Genel

İdare

Hizmetleri

KPSSP3

9

7

        I.    BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Adayın 2021 ve 2022 yıllarına ait KPSS puanı bulunması halinde yüksek olan puan dikkate alınacaktır. 

 1. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 24.10.2022 (saat 09:30) -  04.12022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden sinav.diyanet.gov.tr” adresi  aracılığı ile yapılacaktır.
 2. Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katına girenler 08.11.2022 (saat 09:30) - 09.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında 140 (yüz kırk) TL sınav başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir.
 3. Ödeme işlemi, s  inavodeme.diyanet.gov.tr ” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 4. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 8. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından

sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 

 1. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.
 2. 2021 veya 2022 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
 3. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Yazılı sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 5. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Yazılı Sınav Konuları;

 1. Kur’an-ı Kerim (20 puan),
 2. Arapça (20 puan),
 3. Fıkıh (10 puan),

ç) Tefsir (10 puan),

 1. Hadis (10 puan),
 2. Akaid-Kelam (10 puan),
 3. Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat (20 puan).

7.    Sözlü Sınav Konuları;

 1. Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmetalanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan),
 2. Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan),
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

 1. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

8. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazların sonucu, itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olan adaylardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, kadro sayısının yarısı kadar aday yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
 2. Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği  ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon                  : (0312) 295 70 00

Faks                       : (0312) 285 85 72

 e-posta                 : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

diyanet kadro sınav

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.