Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

T.c. Adalet Bakanlığı Kadrolu Psikolog-Pedagog-Sosyal Çalışmacı  Alımı İlanı

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KADROLU PSİKOLOG-PEDAGOG-SOSYAL ÇALIŞMACI 

ALIMI İLANI

  

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen yerlerde 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacaktır.

2022-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

  

 1. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

 1. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
  1. Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim

Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

  1. Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak, 
 1. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

 

 1. Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

 

Adaylar başvurularını  Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.    

 

Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. 

 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

 1. Fotoğraflı özgeçmiş, 
 2. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.),

 

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

 

 

 1. Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz

Başvuru           sonuçları         www.adalet.gov.tr     ve        Kariyer           Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Bunlardan sözlü sınava girmiş olanların sözlü sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

 

 1. Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi  www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

  

 1. Sözlü Sınavın Konuları

 

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 

 1. Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.

 

Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

 

 1. Diğer Hususlar

 

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

 

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

 

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların atamaları yapılmayacaktır).

 

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde yapılacaktır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 

 

 

EK

Kadroları Gösterir Liste 

 

 

 

 

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

KADROLU PSİKOLOG-PEDAGOG-SOSYAL ALIMI İLANI

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.