Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Şırnak Üniversitesi / İç Denetçi Alınacak (25 Mayıs-8 Haziran)

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda sayısı ve kadro derecesi belirtilen iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır.

UNVANI KADRO DERECE SAYI
İÇ DENETÇİ 3 1

I-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ: Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

III- BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ : 25.05.2022 (Mesai Başlangıcı)

SON BAŞVURU TARİHİ : 08.06.2022 (Mesai Bitimi)

ÖN DEĞERLENDİRME YAYIMLAMA TARİHİ : 10.06.2022

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

-İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların;

1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50’si

2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30’nun

3. Lisans Mezuniyet Notunun (100’lük sisteme göre) %20’sinin Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır.

Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.sirnak.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir.

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)' dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Kimlik Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- 2 adet Fotoğraf.

- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).

- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

- Yabancı dil belgesi barkodlu Adres:

Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası

Personel Daire Başkanlığı İlanen duyurulur.

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

KPSS-A İç Denetçi Şırnak İç Denetçi Başvurusu Personel Alımı

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.